REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza zwrotu / reklamacji
lub zgłoszenie reklamacji osobiście w punkcie odbioru – STARE BABICE: GOFISHING 4SUCCESS, ul. Warszawska 278, 05-082 Stare Babice.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza zwrotu / reklamacji (prosimy o opis wady), w przypadku braku możliwości wydrukowania bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zwrotu / reklamacji na adres e-mail: sklep@mepps.pl .

Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu / reklamacji prosimy przesłać na adres:

GOFISHING 4SUCCESS, ul. Warszawska 278, 05-082 Stare Babice albo złożyć osobiście w punkcie odbioru – STARE BABICE.

Ustosunkujemy się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji powiadomimy, mailem, telefonicznie, SMS-em lub pisemnie. Aby usprawnić kontakt prosimy na formularzu zwrotu / reklamacji podać dodatkowe dane do kontaktu (mail, telefon).

Istnieje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl . Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl . Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Oglądane
Nawigacja
Close

Koszyk

Close

Dodaj do listy

Często oglądane

Close

Fajnie Cię tu widzieć !

Hasło zostało wysłane na Twój adres e-mail.

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Posiadasz już konto?

Close

Kategorie